Adó változások 2020-tól

Date: 2019. 12. 26.

Adó változások 2020-tól

2020.01.01.

 • Minimálbér a szakképzettséget nem igénylő munkakörök esetén: 161.000 Ft havibér, 926 Ft órabér
 • Garantált bérminimum (szakképzett minimálbér): 210.600 Ft havibér, 1.211 Ft órabér
 • Egyszerűsített foglalkoztatásban (EFO) alkalmi munka esetén a minimális napibér, ha szakképzettséget nem igényel a munkakör: 6.299 Ft, ami 9.633 forintig adómentes.
 • Szakképzettséget igénylő EFO alkalmi munka esetén a minimális napibér: 8.431 Ft, amely 12.597 forintig adómentes.
 • Kereskedelmi szálláshely bevétele után 5% áfát és 4% turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni
 • A behajthatatlan követelések áfája utólag visszaigényelhető, de sok feltételnek meg kell felelni mind a behajthatatlanságra vonatkozóan, mind az eredeti ügylet körülményeit illetően. A vevőt írásban kell értesíteni, mivel ő pedig növelni köteles a fizetendő adóját
 • EU-s láncügyletnél annak a szereplőnek a vásárlása adómentes, aki a fuvart szervezi, hiszen ő tudja bizonyosan igazolni az áru mozgását. Amennyiben az első eladó szervezi a fuvart akkor az első ügylet lesz mentes
 • KATA esetén 50.000 Ft megfizetése mellett az ellátási alap 98.100 Ft
 • KIVA mértéke 13-ról 12 százalékra csökken
 • EVA adónem megszűnése miatt 2020.01.15.-ig nyilatkozni kell a leendő áfa státuszról
 • Az új lakóingatlan áfája 5%-ról 27%-ra nő. Az 5% továbbra is alkalmazható az olyan lakóingatlanokra 2023.12.31.-ig, amiknek 2018.11.01. előtti az építési engedélyük
 • Kijavítási kérelemmel utólag is bejelenthető az MNB, EKB árfolyam alkalmazása
 • A jegyzett tőke változását a változás (nem a bejegyzés) napjával kell a könyvekben rögzíteni
 • Az egyösszegben leírható tárgyi eszközök értékhatára 100.000 forintról 200.000 forintra nő a számviteli tv. alapján
 • Lehetőség van ún. magánalapítványok létrehozására például a gyermekekről való gondoskodás céljából. Ha az alapítvány a kedvezményezettnek tartós befektetésből juttat jövedelmet, az adómentes
 • SZOCHO mértéke továbbra is 17,5 százalék, felső határa pedig a minimálbér 24-szerese

2020.07.01.

 • a számlán kötelező feltüntetni az áfaalany vevők adószámának első 8 számjegyét a számla értékétől függetlenül
 • a számlát belföldi ügyeletek esetén a teljesítéstől számított 8 napon belül ki kell állítani, közösségen belüli számlázásnál továbbra is a tárgyhónapot követő 15-éig
 • az áfa adóalanyok felé kibocsátott minden számlát jelenteni kell a NAV felé mind a kibocsátó- mind a befogadó részéről
 • nem elég a nyugta, kötelező számlát adni az egészségügyi szolgáltatásokról, nyelvvizsgáról, OKJ-s felnőttképzésről

2021.01.01.

 • megszűnik a munkaerő kölcsönzés fordított adózása – kivéve az építőipart
 • a magánszemélyek, külföldiek részére történő számlázást is jelenteni kell a NAV felé mind a kibocsátó- mind a befogadó részéről, innentől tehát teljeskörű az adatszolgáltatás


2022.07.01.

 • az acéltermékek fordított adózása is megszűnik