Adó változások 2022-2023

Date: 2023. 01. 18.

Tags: ,

Adó változások 2022-2023

Bérek, járulékok:

 • Minimálbér: 232.000 Ft
 • Garantált bérminimum: 296.400 Ft
 • Alkalmi munka közterhe 2.300 Ft/nap, mezőgazdasági idénymunka esetén 1.200 Ft/nap
 • Egyszerűsített foglalkoztatás keretében adómentesen kifizethető napi 8 óra esetén:
  – Szakképzettséget nem igénylő esetben: 9.072 Ft – 13.871 Ft között
  – Szakképzettséget igénylő esetben: 11.864 Ft – 17.719 Ft között
 • A munkabérből történő letiltás alól mentes havi munkabér rész a korábbi nyugdíjminimum (28.500 Ft) helyett már 60.000 Ft, de a gyerektartás továbbra is kivétel
 • Határozott idejű munkaviszony bejelentése esetén a végdátumot is be kell jelenteni
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 9.600 Ft (320 Ft/nap)

SZJA:

 • Üzemanyag fogyasztási norma hibrid gépjárműnél a normál 70%-a, tisztán elektromosnál pedig 3 liter/100 km 95-ös benzin árával számítva
 • Távmunkavégzés esetén adómentes költségtérítés 23.200 Ft hónap, a távmunkában töltött napokkal arányosan
 • SZJA kedvezményre jogosító súlyos fogyatékosság (pl. cukorbetegség) esetén az orvosnak K51-es adatszolgáltatást kell teljesítenie következő év január 31-ig
 • Külföldinek fizetett osztalékot a cégnek K79-es nyomtatványon kell jelentenie
 • SZJA kedvezmények érvényesítési sorrendje: NÉTAK – 25 év alattiak – súlyos fogyatékosság – első házasok – családi kedvezmény
 • A munkábajárás költségtérítésének adómentes felső határa kilóméterenként 15 forintról 30 forintra emelkedett. Ez a módosítás is az Orosz-Ukrán háború miatti veszélyhelyzeti kormányrendeletben szerepel, tehát annak elmúltával hatályát veszti amennyiben nem építik be az SZJA törvénybe.

EKHO

 • Magánszemély által átvállalt EKHO esetén a kifizető K91-es adatszolgáltatást teljesít
 • Bevételi értékhatára 60 MFt/év, amennyiben az általános szabályok szerinti bér eléri a minimálbér tizenkétszeresét. Ha kevesebb, akkor arányosan csökken a bevételi határ. Nyugdíjasnál mindenképpen 60 Mft/év
 • A kifizetőnek nem kell megfizetni a 13% EKHO összegét, de ez átmeneti rendelkezés. Nem ismert a hatály vége, mivel veszélyhelyzeti kormányrendelet szabályozza

Egyéni vállalkozó átalányadója:

 • Főállású vállalkozó saját maga után kötelezően fizetendő havi járuléka szakképzettséget igénylő tevékenységnél 98.183 Ft, egyéb esetben 76.850 Ft
 • Éves 27.840.000 Ft bevételig válaszható és előző évben szerzett bevétel már nem számít
 • Átalányadózás megszűnése után az eddigi 4 év helyett 12 hónap múlva újra választható
 • 40%-os általános költséghányadnál éves 2.320.000 Ft adómentes, felette 27,9% az adóteher
 • 80%-os költséghányadnál (pl. építőipar) éves 6.960.000 Ft adómentes, felette 9,3% az adóteher
 • Negyedévente kell bevallani és befizetni a járulékokat, a számítást göngyölítéses módszerrel kell elvégezni

ÁFA:

 • Új ingatlannak minősül az is, ha rendeltetése vagy a rendeltetési egységeinek száma megváltozik, a hatósági bizonyítványtól számított 2 éven belül
 • Fordított adózás alá esik az építés-szerelési munka, ha az ingatlan rendeltetésének megváltoztatására irányul vagy bármilyen hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötött. Nem csak az építési hatóság számít, hanem pl a tűzvédelmi hatóság is
 • Az új lakóingatlan áfakulcsa 2024.12.31.-ig marad 5%. Ez a határidő azonban 2028.12.31. is lehet, amennyiben az építési engedély vagy bejelentés 2024.12.31.-ig jogerősen megtörténik
 • Ha a távértékesítő, távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó megfelel a 10 ezer EUR alatti egyszerűsített szabály feltételeinek, de regisztrál az OSS rendszerbe, azt úgy kell tekinteni, hogy a főszabály szerint jár el
 • Megszületett az elektronikus nyugta bevezetésének lehetőségét megteremtő jogszabály

Helyi iparűzési adó:

 • Megszűnt az 1%-os adóplafon, visszaált a korábbi 2%
 • Egyszerűsített adóalap meghatározás alkalmazható, ha az időarányos bevétel nem haladja meg a 25 millió – kiskereskedőknél a 120 millió forintot. Az adóalap a vállalkozás székhelyén és minden telephelyén:
  – 12 MFt bevételig: 2,5 MFt
  – 12 Mft felett 18 Mft-ig: 6 Mft
  – 18 MFt felett 25 Mft-ig: 8,5 Mft (efelett nem alkalmazható)
  Rövidebb adóévnél arányosítani kell
 • A választást tárgyév május 31-ig kell megtenni az előző évi adóbevalláson és a nyilatkozat visszavonásig érvényes, tehát nem kell évenként nyilatkozni. Új székhely, telephely létesítésekor be kell jelenteni a választást. KATA alanyok alapértelmezésben eszerint adóznak. Adóelőleget tárgyév május 31-ig kell fizetni az előző év adója alapján. Az egyszerűsített módszerre való áttérés évében a március 15-i előleg beleszámít a május 31-ig fizetendő előlegbe. Adóbevallást nem kell készíteni, kivéve ha sávot váltott így magasabb az adó, mint a befizetett előleg!
 • KIVA alanyok továbbra is választhatják, hogy a KIVA alap 120%-ában állapítják meg iparűzési adóalapot

Illeték:

 • Kapcsolt vállalkozások közötti ingatlanátruházás csak akkor lesz illetékmentes, ha a szerző vállalkozás előző évi bevételének legalább 50%-a ingatlan bérbeadásból, értékesítésből származott.
  Új cég esetében ezt az arányt vállalni kell és következő év június 15-ig nyilatkozni kell a teljesülésről. Ha nem teljesült, akkor +50% illeték, ha elfelejti a nyilatkozatot, akkor +100%

Adózás rendje:

 • Pénztárgép üzemeltetéssel összefüggő sorozatos, de csekély súlyú, adminisztratív jogsértésekkel kapcsolatban mérlegelési jogköre lesz a NAV-nak, nem kötelező az üzletbezárás

NTAK adatszolgáltatás:

 • A vendéglátóhelyek, szálláshelyek és turisztikai attrakciók NTAK adatszolgáltatásának bevezetését 2023.07.01.-re halasztották

Munka törvénykönyve:

 • Legalább 1 éves munkaviszony esetén 44 nap szülői szabadság jár a gyermek 3 éves koráig. A szülőt a távolléti díj 10%-a illeti meg, de ezt csökkenteni kell a kapott GYED, GYES összegével
 • Apasági szabadság a gyermek 2 hónapos koráig jár, 10 nap formájában
 • Hozzátartozó gondozására orvosi igazolással évente 5 nap fizetés nélküli szabadság jár