Adó változások 2023-2024

Date: 2024. 01. 15.

Adó változások 2023-2024

Bérek, járulékok:

 • 2023 december 1-től minimálbér: 266.800 Ft, a garantált bérminimum: 326.000 Ft
 • Alkalmi munka közterhe 2.700 Ft/nap, mezőgazdasági idénymunka esetén 1.300 Ft/nap
 • Egyszerűsített foglalkoztatás keretében adómentesen kifizethető napi 8 óra esetén:
  – Szakképzettséget nem igénylő esetben: 10.430 Ft – 15.951 Ft között
  – Szakképzettséget igénylő esetben: 13.041 Ft – 19.487 Ft között
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 11.300 Ft

SZJA:

 • Végelszámolás vagyonfelosztása során megszerzett jövedelem nem osztalék módjára adózik, hanem ún. egyéb jövedelemként
 • A családi adókedvezmény, első házasok kedvezménye és a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye tekintetében a munkavállaló tehet ún. folytatólagos nyilatkozatot a https://onya.nav.gov.hu/ felületen, ami visszavonásig érvényes.
 • Kedvező adózással évente 3 alkalommal adható „csekély értékű ajándék” a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben (3 x 26.680 Ft). Az SZJA és a szocho alapja a juttatás értékének 1,18-szorosa
 • Bizalmi vagyonkezelés (BVK) esetében ha a vagyon felértékeléssel kerül be a BVK-ba és ez 5 éven belül értékesítésre kerül, akkor a felértékelés összege adóalapot képez (kimeneti adózás)
 • Adómentessé válik a lottó, kenó, puttó nyeremény
 • Adó és járulékmentes a közvetlenül a pincészettől beszerzett, palackozott, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék reprezentációs célú felhasználása
 • Amerikai- Magyar adóegyezmény megszűnésének következményeit enyhítendő változások, hogy az OECD tagállamból (USA is tagja) származó kamat továbbra is kamatjövedelemként adózik, valamint ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül az OECD tagállamban lévő befektetési szolgáltatótól származó jövedelem. USA-ból megszerzett osztalék után a külföldön megfizetett adó beszámítható a magyarországi adóba
 • Amennyiben induló vállalkozásban egy munkavállaló ingyenesen vagy kedvezményesen üzletrészt szerez és legalább 3 évig nem ruházza át, akkor eladás esetén szerzési értéknek a névérték minősül
 • Egyéni vállalkozó átalányadózása éves 32.016.000 forintos bevételig választható. Az adómentes bevételi határ 40%-os költséghányad esetén: 2.668.000 Ft, míg 80%-os költséghányadnál: 8.004.000 Ft

Társasági adó:

 • A 2014-ben keletkezett elhatárolt veszteség időkorlát nélkül felhasználható, figyelemmel az adóalap arányában meghatározott 50%-os mértékre és a jogutódlásra vonatkozó szabályokra
 • Nem elismert költség a 9%-nál alacsonyabb adókulcsú, vagy ún. nem együttműködő államban (pl. Oroszország) illetőséggel rendelkező adózónak kifizetett jogdíj és kamat. Ez alól lehetséges mentesülés, de ehhez bizonyítani kell a valós gazdasági előnyt, a külföldi adózó adataival, a szerződés részleteivel és az ügylet céljával alátámasztva
 • 2024.05.31.-ig utólag megtehető a korábban be nem jelentett részesedések bejelentése azzal, hogy a névérték és a 2023.12.31. piaci érték különbözetének 20%-a után meg kell fizetni a társasági adót.
 • Életbe lépnek a globális minimumadó szabályok. Amennyiben egy cégcsoportszinten 750 millió eurót meghaladó  bevétellel rendelkező multinacionális vállalatcsoport adott országbeli effektív adókulcsa nem éri el az elvárt minimum mértéket, azaz a 15%-ot, úgy kiegészítő adót köteles fizetni.
 • Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások után rendkívül részletes szabályozással és szigorú feltételekkel (energetikai audit, NAV revízió) adókedvezmény vehető igénybe.
 • Kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezményét alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységre lehet alkalmazni. A kedvezmény mértéke az elszámolható költségek maximum 10%-a, amihez még további euró alapú felső határértékek kapcsolódnak majd. Ez a kedvezmény a felmerülés évében és az azt követő 3 évben használható fel.

Szociális hozzájárulási adó:

 • Egyéni vállalkozó adott hónapra csak akkor mentesül a szocho alól, ha teljes hónapban szünetel. Törthónap esetén nem lehet arányosítani, a teljes havit meg kell fizetni.
 • Munkaerőpiacra lépők kedvezménye érvényesíthető ukrán illetve szerb munkavállalók után is
 • Kutatóhelynek minősülő munkáltatónál a doktori (PhD) vagy ennél magasabb címmel rendelkező kutató, fejlesztő, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató foglalkoztatása után érvényesíthető kedvezmény személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese lehet.

ÁFA:

 • A számlát haladéktalanul ki kell állítani ha az ellenérték a teljesítés előtt megtérítésre kerül, tehát ilyen esetben nem alkalmazható a 8  napos határidő
 • 18%-os áfa kulcs fogja terhelni a túró rudit, illetve 5%-ra csökken az egyes művészeti alkotások importjának áfa kulcsa
 • Bevezetésre kerül az E-ÁFA rendszerben történő áfa bevallás lehetősége. A rendszerben automatikusan megjelenő számlákat tételesen be kell kódolni, ki kell egészíteni a listában nem szereplő pl. közösségi számlákkal és a számlákat a hagyományos módon is kell könyvelni, hiszen az E-ÁFA rendszer nem váltja ki a számviteli nyilvántartásokat. Elmondható, hogy a rendszer használata csak többlet feladatot eredményezne
 • Az ingatlanhoz kapcsolódó fordított adózású ügyletek esetében a szolgáltatás nyújtója nyilatkozik a fordított adózásról, amennyiben az ő általa végzett szolgáltatás hatósági engedély, vagy jóváhagyás köteles, például azbesztet tartalmazó épület bontása esetén.

KIVA:

 • Kutatóhelynek minősülő munkáltatónál a doktori (PhD) vagy ennél magasabb címmel rendelkező kutató, fejlesztő, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató foglalkoztatása után érvényesíthető kedvezmény személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese lehet.
 • Az adóalap korrekciós tételeket be kell mutatni a kiegészítő mellékletben

Számviteli törvény:

 • Mikrogazdálkodói éves beszámoló értékhatárai emelkedtek: mérlegfőösszeg 150 millió, árbevétel 300 millió forintra, a létszámkorlát maradt 10 fő.
 • A Ptk. bevezette az építményi jog intézményét. Erre alapozva a jogosult az ingatlanon épületet létesíthet. Legfeljebb 50 évre alapítható és földhivatali bejegyzéshez kötött. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként kezelendő és a használatbavételkor aktiválandó. Eladása esetén értékesítés árbevételének minősül és a jog időtartamára elhatárolva mutatható ki a bevétel. Az építményi jog megállapítható építménybérként is, ilyenkor a felmerülés időpontjában kell elszámolni költségként/bevételként.
 • A szétválás új formája a „leválás”. Ez az az eset, amikor a jogelődből kiváló új társaság egyetlen tagja a jogelőd marad.

Adóeljárás:

 • Az adóhatóság törli az adószámot amennyiben a gazdasági társaság nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel
 • Munkaviszony megszűnése esetén a kilépéskor ezentúl egy nyomtatványt kell kiadni „foglalkoztatási igazolás” elnevezéssel
 • A béren kívüli juttatások utáni közterheket negyedévente kell bevallani és megfizetni
 • 2024.07.01.-től alkalmazható az e-pénztárgép és ezzel együtt az e-nyugta
 • Végelszámolás esetén a NAV ellenőrzésre eddig nem volt észrevételezési joga az adózónak, erre most lehetőség nyílik 8 napos határidővel

EKHO:

 • A kifizetőt terhelő 13% közterhet véglegesen eltörölték.

Egyéb kötelezettségek:

 • Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkezniük azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hulladékot termelnek és a telephelyükön tárgyévben képződött hulladék mennyisége meghaladja nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5 000 kg-ot. A rendelet a hulladéktermelő gazdálkodó szervezetekre is vonatkozik, így a rendelet hatálya alá tartozik minden olyan vállalkozás, ami a fenti mértékű hulladékot előállítja, így például éttermek (sütőolaj), élelmiszerüzletek, szálláshelyek, fodrászatok.
 • 12 millió forint árbevétel felett kötelezővé vált az NTAK regisztráció és adatszolgáltatás a következő ágazatokban: vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, turisztikai attrakció szervezése.
 • Reklámadó esetében a 0 % kulcsot, valamint a szankciók alóli mentesítést további egy évvel meghosszabbították