Korona vírus és munkaügyi kérdések

Date: 2020. 03. 13.

Korona vírus és munkaügyi kérdések

A COVID-19 járvány kapcsán felmerül több vállalkozásnál, hogy a jelenlegi alkalmazotti létszámot és bértömeget nem tudják tartani a drámai forgalom visszaesés miatt. Erre vonatkozólag nincsen jelen pillanatig központi állásfoglalás, útmutató, emiatt ebben az ügyben okvetlenül ügyvéddel – lehetőleg munkajogásszal szükséges konzultálni!

A felmerülő munkaügyi lehetőségeket az alábbiakban vázoljuk, jelezve azt, amit semmiképp nem javaslunk; de a jogi döntést a munkáltatónak kell az ügyvéddel karöltve meghoznia.

1./ Fizetés nélküli állásidő elrendelése
A Munka törvénykönyve (Mt.) 146. § (1) szerint ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan külső ok miatt nem tesz eleget, akkor nem kell bért fizetnie. Egyelőre sajnos nem ismert, hogy elháríthatatlan külső oknak elfogadja-e az igazságszolgáltatás a forgalom drasztikus visszaesését, vagy esetleg csak a hivatalosan elrendelt karantént.

2./ A munkaidő és ezzel a munkabér lecsökkentése
A munkabér egyoldalúan nem csökkenthető, de közös megállapodással erre lehetőség van. Esetleg egy munkáltatói szándéknyilatkozattal kiegészíthető, melyben a munkáltató vállalja, hogy krízis lezárulta után a korábbi formában és feltételekkel továbbfoglalkoztatja a dolgozót.

3./ Behívásos munkarendre való áttérés
Az Mt. 193. § lehetőséget biztosít az ún. behívás keretében történő munkavégzésre. Itt csak ténylegesen ledolgozott munkaórák után kell bért és járulékot fizetni. Ebben a foglalkoztatási formában különösen fontos a jelenléti ív szabályos vezetése.

4./ Felmondás
Munkáltató a működésével összefüggő okra hivatkozva felmondhatja a munkaviszonyt. Itt számolni kell azzal, hogy minimum 30 nap felmondási időre még bér illeti dolgozót, továbbá a ki nem vett időarányos szabadsággal is el kell számolni, valamint 3 évnél hosszabb jogviszonynál a végkielégítés is jár.

5./ Fizetés nélküli szabadság
Fizetés nélküli szabadságot munkáltató nem rendelhet el. Azt az Mt. 133. § (1) alapján csak a munkavállaló kérelmezheti írásban és legalább tizenöt nappal korábban. Ebben az esetben 30 nap után a munkavállaló biztosítása is megszűnik. Nem tanácsoljuk ezt a megoldást.

6./ Azonnali hatályú felmondás
Csak akkor alkalmazható, ha a dolgozó a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Tehát a jelenlegi helyzetben ez nem alkalmazható, nem tanácsoljuk!

A felsorolt megoldások mindegyikénél létfontosságú a megállapodás írásba foglalása és mindkét fél aláírásával való hitelesítése! Tanúk aláírása nem kötelező.

Fabók Géza