Adótörvény változások 2016 – 2017

Date: 2016. 12. 19.

Tags: ,

Adótörvény változások 2016 – 2017

MINIMÁLBÉR 2017-től

 • Bruttó: 127.500 Ft
 • Nettó: 84.788 Ft
 • NAV felé utalandó összesen: 72.675 Ft

GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2017-től

 • Bruttó: 161.000 Ft.
 • Nettó: 107.065 Ft
 • NAV felé utalandó összesen: 91.770 Ft

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 2017- től

 • 7.110 Ft/hó (237 Ft/nap)

SZJA

 • A NAV bevallási tervezetet készít és ha nem reagál rá a magánszemély, akkor az lép érvénybe. Kivéve: egyéni vállalkozó, őstermelő.
 • Egyéni vállalkozók nyereségadója 9% lesz. Az osztalékalap utáni SZJA és EHO változatlan.
 • 2016.12.31. után kötött hitelszerződéseknél a beruházási hitel kamatkedvezménye a 6 millió forintos összegszerű és a 60%-os százalékos korlátozás nélkül teljes mértékben érvényesíthető, de –ellentétben a társas vállalkozásokkal – kizárólag üzemi célú tárgyi eszköznél!
 • Minden ingatlan (pl. üres telek, szántóföld) és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítése adómentes 5 év után, úgy ahogy eddig a csak lakóingatlan esetén volt.
 • Átalánydíjas fizetővendéglátás (pl. airbnb) adója szobánként 38.400 Ft az eddigi 32.000 helyett, viszont nem kell 20% EHO-t fizetni utána.
 • Adómentesen adható gépkocsi költségtérítés munkába járás esetén kilométerenként 15 Ft lesz az eddigi 9 Ft helyett. Ugyanígy nő a saját gépkocsi üzleti használata kapcsán az alapnormán felül kifizethető átalány is.
 • Januártól a munkavállalónak nyújtott magánóvodai költségtérítés is adómentes; eddig csak a bölcsőde volt.
 • Két eltartott esetén a családi kedvezmény 15.000 Ft/fő/hónap. Eltartottnak minősül így igényelhető a kedvezmény az után is, aki után csak azért nem jár családi pótlék, mert felsőoktatásban tanul, vagy rokkantsági járadékot kap.
 • Adómentesen adható a munkaviszony első 5 évében lakhatási támogatás a főállású munkavállalónak. Több feltételnek kell teljesülnie, például a munkahely legalább 60 kilométerre legyen a lakhelytől, vagy napi 3 óránál hosszabb az utazási idő.
 • Első házasok kedvezménye 24 hónapig érvényesíthető akkor is, ha időközben családi kedvezményre is jogosulttá válik. Ez 2015.01.01.-re visszamenőleges, így önellenőrzéssel módosítható.
 • Családi kedvezmény nyilatkozatot nem kell aláíratni a házastárs munkáltatójával.
 • Ingó vagyontárgyak értékesítése esetén, ha ajándékozással történt a szerzés, akkor az illetékalap vonható le a jövedelem számításnál, de kivétel lesz a műalkotás, régiség, ahol vagy 75% vonható le költségként, vagy amennyiért az ajándékozó szerezte.

JÁRULÉKOK

 • Szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra csökken.
 • Cafeteria béren kívüli készpénzfizetés formájában évi 100.000 forintig 34,22 % közteherrel adózik, ugyanúgy mint a SZÉP kártya.
 • A többi adóköteles elem (pl. Erzsébet-utalvány, helyi bérlet) 43,66%-kal terhelt.
 • A béren kívüli juttatások adóalapja 1,18 az eddigi 1,19 helyett.

KATA

 • Bevételi értékhatár 6-ról 12 millió forintra emelkedik. Figyelem, az alanyi áfamentes értékhatár viszont 8 millió Ft.
 • KATA státusz megszűnése után 12 hónapig nem választható újra. Eddig ez az időtartam 24 hónap volt.
 • Nem része a bevételnek a vissza nem térítendő támogatás
 • Nem minősül főállásúnak –tehát havi 25.000 Ft az adója- a nevelőszülőnek.

TÁRSASÁGI ADÓ

 • Mértéke 10-ről 9%-ra csökken és megszűnik az 500 millió forint feletti adólap 19%-os adókulcsa.
 • Definíció változás: nem elismert a költség, ha egy jogügylet fő célja az adóelőny szerzése. Eddig akkor nem volt elszámolható, ha a jogügylet kizárólagos célja ez volt. Aprónak tűnő változás, de az adóhatóság bírságolási lehetőségét jelentősen kiszélesíti!
 • Adóalap csökkentő az ún. startup vállalkozásban szerzett részesedés értékének háromszorosa, de maximum 20 millió forint.
 • Ha a részesedés 3 éven belül kivezetésre kerül, akkor a kedvezmény duplája adóalap növelő. Feltétel, hogy a minimum 2 fő alkalmazottból legalább 1 fő a K+F tv. szerinti kutató-fejlesztő legyen.
 • Kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés elszámolása akkor csökkentheti az adóalapot, ha az adóbevallásban plusz információt szolgáltat az adózó.
 • A műszaki berendezések, ingatlanok, szellemi termékek után elszámolható ún. KKV adóalap kedvezmény felső, 30 millió forintos korlátja megszűnik.
 • 2016.12.31. után kötött hitelszerződéseknél a beruházási hitel kamatkedvezménye a 6 millió forintos összegszerű és a 60%-os százalékos korlátozás nélkül teljes mértékben érvényesíthető.
 • Az ingyenes juttatás elszámolhatóságához nem elegendő arról nyilatkoznia a támogatásban részesülő adóalanynak, hogy enélkül a bevétel nélkül is nyereséges lenne, hanem ki kell egészíteni azzal, hogy az erre jutó társasági adót megfizeti. Ha a támogatottnak nincs vállalkozási tevékenysége, akkor ezt a tényt kell nyilatkozatba foglalni.

CÉGAUTÓ ADÓ

 • Tartós bérlet esetén az adót a tulajdonos fizeti.

KIVA

 • Adókulcs 14%.
 • Létszámkorlát 50 fő.

ÁFA

 • Január elsejétől kötelező a vevő adószámát feltüntetni a számlán, ha az áfa tartalom eléri a 100.000 forintot.
 • Július elsejétől ezekről a számlákról (mind a befogadott, mind a kibocsátottakról) egyenként részletesen adatot kell szolgáltatni a bevallásban.
 • A számlázó programoknak is automatikusan azonnal adatot kell szolgáltatniuk az ilyen számlákról 2017.07.01.-től.
 • Internet szolgáltatás és az étkezőhelyi vendéglátás áfakulcsa 18%; baromfihús, friss tej, tojás áfakulcsa pedig 5% lesz.
 • Alanyi adómentesség értékhatára 6-ról 8 millió forintra nő.
 • Ha 2015-ben, vagy 2016-ban a 6 milliót átlépte, de a 8 milliót nem, akkor 2017-től ismét lehet alanyi áfamentes, nem kell 2 évet várni.

SZÁMVITEL

 • Kölcsönfelvételhez kapcsolódó költségeket (pl. bankköltség) el lehet határolni a futamidőre.

HELYI ADÓK

 • Jogdíj fogalmából kikerült a védjegy, kereskedelmi név, üzleti titok. Ha ilyenek címén korábban már csökkentette az adólapot, akkor 2020.12.31.-ig még élhet vele.
 • Iparűzési adóbevallás benyújtható az általános nyomtatványkitöltő segítségével.
 • Nem változott: ha az árbevétel az 500 millió forintot meghaladja és az árubeszerzés+közvetített szolgáltatások elérik a bevétel 50%-át, akkor ezek csak korlátozottan érvényesíthetőek az adóalapban.
 • Nem minősül ún. de minimis támogatásnak a 2,5 millió forintot meg nem haladó iparűzési adóalap kedvezmény.

REKLÁMADÓ

 • Ha a reklám közzétevőnek nincs adószáma és 15 napon belül nem jelentkezik be, akkor 10 millió forintos bírság kerül kivetésre. Ha továbbra sem teszi meg, az előző bírságok háromszorozódnak, de az 1 milliárd forintot nem haladhatják meg.
 • Amennyiben a reklám közzétevője a bevallását nem teljesíti, azért 3 milliárd forintos adót állapítanak meg, ellenbizonyítás lehetősége mellett.

JÖVEDÉKI ADÓ

 • Jövedéki nagykereskedő csak átutalással vásárolhat és értékesíthet
 • Kiskereskedő jövedéki terméket készpénzért árulhat, de csak átutalással vásárolhat, kivéve, ha ezt kisüzemi bortermelőtől vagy adóraktárból teszi.
 • Jövedéki kiskereskedelem esetén nem kötelező üzletet nyitni, lehet webshop is.
 • Nem alkalmazható üzletzárás, ha a sör, bor, más alkoholtermék mennyisége nem haladja meg a 10 litert.

ILLETÉK

 • Termőföld vásárlás esetén akkor is kérhető az illetékmentesség, ha az 5 éves saját művelés megkezdését csak később tudja megkezdeni, mert haszonbérleti szerződés van érvényben.
 • Gazdálkodó szervezetek haszongépjárművet (átírási) illetékmentesen szerezhetnek.
 • Ingatlan vagyonszerzési illeték általános mértéke 4%. Ha az ingatlanforgalmazó vállalja, hogy 2 éven belül adásvételi, vagy lízingszerződéssel értékesíti, akkor csak 3% az illeték. Ha azt vállalja, hogy 2 éven belül az ügylet teljesedésbe is megy (átszáll a tulajdonjog, pl. kifut a lízing), akkor az illeték 2%. Meghiúsulás esetén a 4%-os és a kedvezményes illeték különbözetének kétszeresét kell fizetni.

ADÓZÁS RENDJE

 • Kft üzletrész eladás esetén az üzletrésszel arányos mértékben a volt tagon behajtható a tartozás, ha legalább 25%-os részesedéssel rendelkezett és a tartozás a jegyzett tőke 50%-át meghaladja. A törvény meghatároz kivételeket, amikor mentesül a tag az anyagi felelősség alól; például a tőle elvárható módon járt el, vagy a társaságnak is lejárt kintlévőségei vannak.
 • Magánszemélyeknél adómérsékléshez nem feltétlenül elég, ha a megélhetés veszélyeztetettsége bizonyított; a méltányosságot az adó egy részének megfizetéséhez kötheti az adóhatóság.
 • Nonprofit szervezetek a bejegyzésükkel egyidejűleg igényelhetnek adószámot, nem kell utólag a NAV-tól kérni.
 • Adóvégrehajtás elévülése a bevallás esedékessége évének utolsó napja +4 év, az eddigi +5 év helyett.
 • Székhelyszolgáltató igénybevételét és annak adatait kötelező bejelenteni.
 • Élelmiszer automatába be kell építeni egy automata felügyeleti egységet (AFE)
 • Megbízható adózói minősítés újabb feltétele, hogy a tárgyévi adóteljesítmény pozitív, azaz „bruttó befizető” legyen.
 • Megbízható minősítéshez kritérium volt, hogy a tárgy- és a megelőző 5 évben ne legyen végrehajtási eljárás; ez az időszak 4 évre csökkent.
 • Törölt adószám esetén akkor lehet újat kérni, ha a törlésre okot adó körülmény megszűnt.

EKAER

 • A valósnál több bejelentett áru esetén a plusz áru értékének akár 40%-a is lehet a bírság.
 • A gépjármű 3,5 tonnás tömegénél eddig az önsúly számított, 2017-től pedig az össztömeg.