2016. évi adótörvény változások

Date: 2015. 12. 23.

Tags: , , ,

2016. évi adótörvény változások

SZJA:

 • Adókulcs 16-ról 15 százalékra csökken.
 • A kétgyermekesek havi családi kedvezménye 12.500 Ft-ra emelkedik. Egy gyermeknél marad a 10.000 Ft, háromnál pedig a 33.000 Ft.
 • A 2016-os bevallásban már kötelező az eltartott adóazonosító jelét feltüntetni. Az adóhatóság köteles hivatalból, kérelem nélkül adóazonosítót képezni 2016.07.01.-ig.
 • 2015-re van utoljára lehetőség az adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás benyújtására.
 • 2016-tól január 31-ig bevallási nyilatkozatban kérheti a magánszemély a bevallása elkészítését. Ha nincs munkáltatója, akkor a NAV felé tehető meg a bevallási nyilatkozat. A szolgáltatáshoz ügyfélkapus regisztráció szükséges.
 • A 2016-os jövedelmekről első ízben 2017-ben, március 15-ig az adóhatóság külön kérés nélkül automatikusan adóbevallási tervezetet készít és küld. Csak azon személyeknek kerül elkészítésre, akik rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel.

ÁFA:

 • Időszakos elszámolású ügyletek (régi nevén folyamatos szolgáltatások) számlázási szabályai megváltoznak. A számla teljesítési dátuma az alábbiak szerint alakul:
 1. ha az elszámolási időszakot követően – utólagos- a fizetési határidő, akkor a teljesítés dátuma a fizetési határidő, de legkésőbb 60 nap;
 2. ha az elszámolási időszak végét megelőző a számla kelte és a fizetési határidő is, akkor a teljesítés dátuma a számla kelte;
 3. minden más esetben a teljesítés dátuma az elszámolási időszak utolsó napja.
 • Számla áfa tartalmát levonni legkésőbb a következő adóév végig lehet. Ezen túl, de az elévülési időn belül önellenőrizni lehet.
 • Fordított adózású ügyleteknél nem halasztható egyáltalán a levonás.
 • Sertéshús áfája 5%-ra csökken.

SZÁMVITELI TÖRVÉNY:

 • Egyszerűsített éves beszámoló értékhatárai (ha egymást követő két évben bármelyik kettőt nem haladja meg):
 1. mérlegfőösszeg: 1.200 Mft;
 2. árbevétel: 2.400 Mft;
 3. statisztikai létszám: 50 fő.

Nyrt és tőzsdén jegyzett cég továbbra sem készíthet egyszerűsített éves beszámolót.

 • Mértékadó befolyás: legalább a szavazatok 20%-a esetén.
 • Jelentős tulajdoni részesedés: legalább az üzletrészek 20%-a birtoklásánál.
 • Az eredménykimutatásból kikerültek a rendkívüli tételek. Átsorolásra kerültek az egyéb és a pénzügyi műveletek közé.
 • A fizetendő osztalékot a döntés napjával kell a könyvekbe beállítani. Tárgyévi veszteség esetén csak a szabad eredménytartalék nyújthat lehetőség osztalékfizetésre, a tőketartalék nem.
 • Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmát taxatív módon felsorolja.

MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM

 • Minimálbér havi összege: 111.000 Ft.
 • Garantált bérminimum havi összege (szakképzettséget igénylő munkakör esetén): 129.000 Ft.

ILLETÉK:

 • Illetékmentessé válik többek között:
 1. NAV igazolások kiállítása;
 2. 160 négyzetméternél kisebb lakás építési engedélye;
 3. üzlet működési engedéllyel kapcsolatos eljárások;
 4. személyi- és lakcímigazolvány kiadása, valamint ellopás esetén pótlása;
 5. hiteles cégkivonat kiadása, ha a cég tulajdonosa, vagy ügyvezetője igényli;
 6. környezetkímélő gépkocsik átírása;
 7. tehergépkocsik, buszok, pótkocsik átírása, ha a vevő gazdálkodó szervezet.

ADÓZÁS RENDJE:

 • A NAV negyedévente minősíti az adózókat, erről értesítést küldenek és ez ügyfélkapun is lekérdezhető lesz, ennek megfelelően lehet:
 1. megbízható adózó – kedvezőbb bírságolás, gyorsabb áfa visszautalás illeti meg;
 2. kockázatos adózó – hosszabb adóellenőrzések, kedvezőtlen áfa visszautalási szabályok, magasabb késedelmi pótlék terheli.
 • Végelszámolás esetén csak akkor lesz kötelező ellenőrzés, ha kockázatos adózóról van szó.
 • Magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén elmaradt/hibás bevallás esetén nem bírságol egyből az adóhatóság, hanem először fel kell szólítania. Nem vonatkozik ez az alkalmazott bejelentésére és az EKÁER adatszolgáltatásra; ezeknél egyből bírságolhatnak.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK

 • Havi összege 6930 forintról 7050 forintra emelkedik.