2018. évi adóváltozások

Date: 2017. 12. 30.

Tags: , ,

2018. évi adóváltozások

Egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) adómentes napibérek 2018-tól

 • Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén minimális bér: 6.350 Ft és 8.255 Ft-ig adómentes
 • Szakképzettséget igénylő munkakör esetén minimális bér 7.221 Ft és 10.790 Ft-ig adómentes
 • NAV felé utalandó közteher továbbra is 1.000 Ft/nap

MINIMÁLBÉR 2018-tól

 • Bruttó: 138.000 Ft
 • Nettó: 91.770 Ft
 • NAV felé utalandó összesen: 75.210 Ft

GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2018-tól

 • Bruttó: 180.500 Ft
 • Nettó: 120.033 Ft
 • NAV felé utalandó összesen: 98.373 Ft

SZJA

 • A családi kedvezmény összege egy gyermek esetén 10.000; kettő esetén 17.500; három, vagy több után pedig 33.000 forint havonta
 • Üzemanyag költségtérítést és 15 Ft/km átalány amortizációt a közeli hozzátartozó járművére alapozva is el lehet számolni. Korábban csak a saját, vagy házastárs járművére lehetett
 • Ingó, vagy ingatlan dolog bérbeadása esetén, amennyiben közös tulajdonról van szó, bármely tulajdonos nevére szóló számlával elszámolható költség
 • a 2018-tól kötött céges életbiztosítások fizetett díja minden esetben adóköteles

KATA

 • Bevételi értékhatár 12 millió forint marad. Az alanyi áfamentes értékhatár a korábbi híresztelésekkel ellentétben viszont 8 millió Ft marad
 • A nappali tagozatos KATA terhe 25.000 Ft, a korábbi 50.000 Ft helyett
 • Az 50.000 Ft KATA utáni ellátási alap (pl. táppénz esetén) 94.400 Ft.
 • Ha adótartozás miatt az adóalanyiság megszüntetéséről határoz az adóhatóság, ez elkerülhető, ha a határozat véglegessé válásáig befizeti az adózó a tartozást
 • Ügyvédi iroda is választhatja ezen adózási formát

TÁRSASÁGI ADÓ

 • A bejelentett részesedés a mértékétől függetlenül bejelenthető, ezzel adómentessé tehető a értékesítése során elért árfolyamnyereség. 2018-ig a legalább 10, azelőtt 30%-os részesedésnél volt erre lehetőség
 • A röplabda is látványcsapatsportnak minősül, tehát társasági adóból támogatható

KIVA

 • Adókulcs 13%, korábban 14% volt
 • A KIVA szerinti veszteséget elhatárolhatja a vállalkozó és a következő években ennek összegével csökkentheti az adóalapját

ÁFA

 • Kötelező a vevő adószámát feltüntetni a számlán, ha az áfa tartalom eléri a 100.000 forintot. Ezekről a számlákról (mind a befogadott, mind a kibocsátottakról) egyenként részletesen adatot kell szolgáltatni a NAV felé
 • A számlázó program használata esetén, annak automatikusan azonnal adatot kell szolgáltatnia az ilyen számlákról
 • Kézi számlatömb használata esetén a vállalkozónak egy erre létrehozott weblapon keresztül kell az adatokat megküldeni. 500.000 Ft áfatartalomtól naponta; 100.000-499.999 Ft között pedig hetente. Figyelem! Ezt a kötelezettséget nem tudja a könyvelő elvégezni, hiszen a számlák utólag kerülnek a birtokába.
 • Az étkezőhelyi vendéglátás, internet szolgáltatás, a hal és a sertés belsőségek az áfakulcsa 5% lesz
 • Az étkezőhelyi vendéglátás 5%-os áfa alapja után viszont egy újabb plusz adónemet, a 4%-os „turizmusfejlesztési hozzájárulást” kell fizetni az áfabevallással egyidejűleg

HELYI ADÓK

 • A székhely szerint illetékes önkormányzathoz iparűzési adó tekintetében nem kell külön bejelentkezni, azt a NAV automatikusan továbbítja az önkormányzatnak. Telephelyek esetén továbbra is adózónak kell bejelentkeznie. Azt is jeleznie kell a vállalkozónak, ha valami speciális adózási módot választ, pl. KATA esetén. Az egyablakos bejelentkezés kizárólag az iparűzési adóra vonatkozik, más helyi adónemre nem
 • Továbbra is gépjárműadó – és cégautó adó- mentes a zöld rendszámos környezetkímélő jármű

REKLÁMADÓ

 • Egykulcsossá vált 7,5% mértékben
 • A reklámközzétevő árbevételéből éves 100 millió forint adómentes
 • A saját célú reklám adókötelezettsége megszűnt

JÁRULÉKOK, EHO

 • A szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) mértéke 19,5%, ezzel összhangban a százalékos egészségügyi hozzájárulás (EHO) is 19,5%-ra változik.
 • Az osztalékot terhelő 14%-os EHO mértéke nem változik, viszont az éves 1 millió Ft feletti ingatlan bérbeadás terhelő EHO megszűnik
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.320 Ft
 • A reprezentációs költségeket 40,7% közteher sújtja 43,7% helyett
 • A béren kívüli juttatások adóalapja továbbra is 1,18-szoros.

ILLETÉK

 • A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített lakás vásárlása esetén 15 MFt illetékmentes amennyiben a lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 MFt-ot. Új rendelkezés, hogy a forgalmi értéket csökkenti az igénybevett CSOK összege, így ha pl. egy pár ½-½ arányban vásárol egy 40 MFt értékű új lakást, az elvileg lehet teljesen illetékmentes.
 • Illetékmentes a cégbejegyzési eljárás, a CSOK eljárások; az első nyelvvizsgához nyújtott támogatás; a legfeljebb 300 nm-es lakás használatbavételi eljárása; évente egyszer a személyi és lakcímkártya kiállítása

ADÓZÁS RENDJE

 • A régi adózás rendjéről szóló tv hatályát veszti és a helyét három külön jogszabály veszi át: – Adóigazgatási rendtartás (AIR) – általános eljárási szabályok, ellenőrzések, képviselet – Adózás rendje (új ART) – bevallások, befizetések rendje, szankciók; – Adóhatóság végrehajtási eljárásáról – végrehajtások rendje
 • A külföldi banknál vezetett bankszámlákat 2018 január 31-ig be kell jelenteni a NAV felé, ennek elmulasztása esetén 600.000 Ft lehet a bírság
 • Új lehetőség az önellenőrzés bejelentése. A bejelentéstől számított 15 napig a NAV nem indíthat erre az adónemre és időszakra ellenőrzést. Ugyanazon adónemre és időszakra csak egy bejelentés tehető.
 • Cégalapításnál, módosításnál adófizetési biztosítékot követelhet az adóhatóság, ha az ügyvezető, vagy többségi tulajdonos tag 5 éven belül olyan előző cégben volt ügyvezető vagy tag, amely 1 Mft feletti tartozással szűnt meg. Ha az előző cég megszűnésétől visszaszámítva egy évnél régebben volt tag/ügyvezető, akkor nem vonatkozik rá az előírás. A biztosíték összege az előző cég hátrahagyott tartozásával egyenlő. Teljesíteni letéti számlára vagy bankgarancia útján lehet.
 • Bevallás elmulasztása esetén igazolási kérelmet az akadály elhárultától számított 15 napon belül, a bevallással egyidejűleg lehet előterjeszteni
 • Egyéb mulasztás esetén 45 napon belül van helye igazolási kérelemnek.
 • Aki az elsőfokú határozatban megállapított adótartozást határidőig megfizeti és lemond a fellebbezésről, annak elengedik az adóbírság 50 %-át.
 • Az előzetes ígérettel szemben nem kerül eltörlésre a 200 %-os adóbírság.
 • Cégkapu használata az adóhatósággal kapcsolatos eljárásokban 2019-től várhatóan kötelező lesz.
 • Magánszemély és egyéni vállalkozó részletfizetést kérhet évente egyszer indoklás nélkül maximum 12 hónapra és 500.000 forintra.
 • Az AIR két ellenőrzéstípust ismer: – Adóellenőrzés (maximális időtartama 365 nap és lezárt időszakot teremt) – Jogkövetési vizsgálat (adóbírság és adóhiány nem szabható ki)
 • Bevezetik az induló vállalkozások mentorálását, ami gyakorlatilag tájékoztatók megküldését jelenti ügyfélkapura.
 • 5.000 Ft alatti késedelmi pótlékot nem írják elő.
 • Jogszerűtlen adóelőleg mérséklés esetén (pl. TAO előleg) nem vethető ki bírság.
 • A NAV honlapon közzé lesznek téve az egyéni vállalkozók főbb bevallási adatai, hasonlóan a cégek beszámolóihoz.
 • Ha valaki a NAV honlapon szereplő tájékoztatók alapján jár el, nem szabható ki bírság, de az adóhiány megfizetése alól nem mentesít. Mindez csak a 2018.01.01. utáni tájékoztatókra érvényes.
 • Megszűnik az adószám felfüggesztés és a fokozott adóhatósági felügyelet.