Adótörvény változások 2019

Date: 2018. 12. 19.

Tags: ,

Adótörvény változások 2019

Egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) 2019-től (filmipari statiszták kivételével)

 • Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén minimális bér: 5.831 Ft; a maximálisan adómentesen fizethető bér pedig 8.918 Ft.
 • Szakképzettséget igénylő munkakör esetén minimális bér 7.804 Ft; a maximális adómentesen fizethető bér pedig 11.661 Ft.
 • NAV felé utalandó közteher továbbra is: alkalmi munka esetén 1.000 Ft/nap; mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 Ft/nap.

MINIMÁLBÉR 2019-től

 • Bruttó: 149.000 Ft
 • Nettó: 99.085 Ft
 • NAV felé utalandó összesen: 81.205 Ft

GARANTÁLT BÉRMINIMUM 2019-től

 • Bruttó: 195.000 Ft
 • Nettó: 129.675 Ft
 • NAV felé utalandó összesen: 106.275 Ft

SZJA

 • A családi kedvezmény összege egy gyermek esetén 10.000; kettő esetén 20.000; három, vagy több után pedig 33.000 forint havonta és gyermekenként
 • 2019-től megszűnik a kedvezményes besorolás és normál bérként adózik többek között a munkavállalónak juttatott: Erzsébet utalvány; iskolakezdési támogatás; helyi utazási bérlet; önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetés; munkáltatói lakáscélú támogatás, évente 100.000 Ft pénz juttatás
 • Adómentes marad az óvodai, bölcsődei munkáltatói támogatás, felső határ nélkül. Mindegy, hogy a számla a munkavállaló, vagy a munkáltató nevére szól
 • Sport- és kulturális rendezvényre évente a minimálbér összegéig adható adómentes belépő
 • Széchenyi kártya közterhe 34,5% az alábbi éves értékhatárokig: vendéglátás – 150.000 Ft; szállás – 225.000 Ft; szabadidő – 75.000 Ft
 • Reprezentáció és üzleti ajándék közterhe 40.71 %
 • Ingatlan bérbeadó magánszemélynek nem kell adót fizetnie a bérleti díjon felül megtérített közüzemi díjak összege után, akkor sem, ha 10%-os költségátalány elszámolását választja
 • 20 éves életkorig a „B” kategóriás jogosítvány megszerzését az állam 25.000 forinttal támogatja, ami adómentes jövedelem. Ezen kívül a KRESZ vizsga díja is illetékmentes

KATA

 • Az alanyi áfamentesség értékhatára igazodik a KATA bevételi értékhatárhoz, 12 millió Ft lesz
 • Egyértelműsítették, hogy nem kell a bevételi értékhatárba beleszámolni a KATA alany egyéni vállalkozó eladott lakásának és személygépkocsijának bevételét

EVA

 • Az EVA adózási forma 2018.12.20.-áig választható utoljára 2019-re, de maga az adónem egyelőre nem szűnik meg
 • Az EVA alanyok nem tartoznak az ÁFA tv. hatálya alá, ennek ellenére az ÁFA törvényben szabályozott módon nekik is adatot kell szolgáltatniuk az általuk kibocsátott, 100.000 forintot elérő áfa tartalmú számláikról

TÁRSASÁGI ADÓ

 • 2019-től csak sportszervezetet lehet támogatni társasági adóból, előadó-művészeti szervezetet nem
 • Változik az „ellenőrzött külföldi társaság” – azaz offshore- definíciója és a hozzá kapcsolódó büntető jellegű adóalap korrekciók rendszere.
 • Olyan adókedvezményeket, melyek nem automatikusak, hanem az igénybevételük az adózó döntésén múlnak, eddig nem lehetett visszamenőleg, önrevízió keretében korábbi évekre érvényesíteni, erre most már viszont lehetőség van
 • Fejlesztési tartalékot továbbra is a 4 éven belül megvalósuló beruházásokra lehet képezni a társasági adó alap 50%-áig. Ennek maximuma eddig 500 millió Ft volt, ami 1 milliárdra nő
 • Ha egy gazdasági társaság olyan civil szervezetnek adományoz, amelynek nincs adóköteles vállalkozási tevékenysége, akkor az adóalap csökkentéshez egy nyilatkozatot szükséges, miszerint a juttatást nem vállalkozási tevékenységhez kapta. Korábban több lépcsőben kellett különböző dokumentumokkal, nyilatkozatokkal ezt alátámasztani

ÁFA

 • Az alanyi áfamentesség bevételi értékhatára 8-ról 12 millió forintra emelkedik. Akinek 2018-ban át kellett térnie az áfa hatálya alá, mert átlépte a 8 milliós értékhatárt, viszont a 12 milliót nem haladta meg, az 2019-től ismét visszaléphet alanyi mentes státuszba.
 • Jelenleg a céges személyautók bérleti díjának, vagy nyílt végű lízingdíjának áfa tartalma az üzleti használat arányában vonható le, amit útnyilvántartással kell alátámasztani. 2019-től választható opció, hogy útnyilvántartás vezetése nélkül is levonható az ÁFA 50%-a.
 • Új lakóingatlan értékesítés 5%-os áfakulcsa megmarad 2019.12.31.-ig. Ha azonban az ingatlan építési engedélye/bejelentése már megtörtént 2018.11.01.-ig, akkor viszont 2023.12.31.-ig alkalmazandó az 5%-os adókulcs.
 • Az utalványok adózása szétválik annak megfelelően, hogy egycélú, vagy többcélú utalványról beszélünk. Egycélúnak minősül, ha már az értékesítéskor pontosan meg lehet állapítani a vonatkozó áfakulcsot. Egycélú például az olyan utalvány, amelyet egy fitness gépeket forgalmazó boltban lehet beváltani. Ebben az esetben már az utalvány kibocsátása is áfaköteles. Többcélú utalvány esetében a beváltáskor keletkezik fizetendő áfa. Többcélú lehet például egy étteremben felhasználható utalvány, hiszen itt előfordulhat 5 és 27 százalékos áfakulcs is
 • Az EU-n belül magánszemélyeknek nyújtott úgynevezett „távolról is nyújtható szolgáltatás” esetén alapértelmezésben a vevő országa szerinti áfakulcsot kell alkalmazni. 2019-től lehetőség van magyarországi áfával számlázni, ha az ilyen tevékenységből származó bevétele éves szinten nem haladja meg a 10.000 EUR összeget

SZOCHO, JÁRULÉKOK

 • Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.500 Ft.  Kötelezettek például:  magánszemélyek ha megszűnik a biztosítási jogviszonyuk 45 nap után; nyugdíjas vállalkozók;
 • A szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) mértéke nem változik: 19,5% marad.
 • Az EHO megszűnik, szerepét a SZOCHO veszi át. Az osztalékot, árfolyamnyereséget terhelő 14%-os EHO éves felső határa eddig 450.000 forint volt. Az EHO helyébe lépő SZOCHO-t viszont addig kell megfizetni, amíg ezen jövedelmek, plusz az összevont adóalap összege eléri a minimálbér 24-szeresét. A felső határba beleszámít a KIVA alany és a saját jogú nyugdíjas jövedelme is.
 • Nem kell SZOCHO-t fizetni a külföldi magánszemély osztalékjövedelme után.
 • Saját jogú öregségi nyugdíjastól nem kell vonni sem egészség-, sem nyugdíjbiztosítási járulékot, valamint SZOCHO-t sem kell fizetni. Kizárólag 15% SZJA terheli a bérét, de elesik az éves 0,5% nyugdíjemeléstől.
 • A szakképzettséget nem igénylő és a mezőgazdasági alkalmazottak után a SZOCHO 50%-át kell csak megfizetni. A kedvezményalap felső határa a minimálbér. Időbeli korlát nincs.
 • Megváltozott munkaképességű személyek után a minimálbér kétszereséig nem kell SZOCHO-t fizetni. Orvosi igazolás szükséges, időbeli korlát nincs.
 • Munkaerőpiacra lépők utáni kedvezmény ( akinek a foglalkoztatás megkezdését megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 nap biztosítása van) A munkáltató 2 évig mentesül a SZOCHO és a szakképzési hozzájárulás fizetése után, a harmadik évben pedig a SZOCHO 50%-a alól. Az összes kedvezményalap felső határa a minimálbér. Ha a három év alatt változik a munkahely, az új munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezményt a harmadik év leteltéig. A jogosultságról (275 napon belül 92 nap…) a munkavállaló bejelentése után a NAV a következő hónap 10.-éig automatikusan értesíti a munkáltatót, tehát nem kell nyilatkoztatni a dolgozót, sem elküldeni igazolást beszerezni. Sajnos új belépő esetén eddig nem tudható biztosra a 12-éig fizetendő járulékok összege!
 • A legalább 3 gyermeket nevelő, „munkaerőpiacra lépő” nők utáni extra kedvezmény: A munkáltató 3 évig mentesül a SZOCHO és a szakképzési hozzájárulás fizetése után, a negyedik és ötödik évben pedig a SZOCHO 50%-a alól. Az összes kedvezményalap felső határa a minimálbér. Ha az öt év alatt változik a munkahely, az új munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezményt az ötödik év leteltéig. A jogosultsághoz az automatikus NAV igazoláson felül, a legalább 3 gyermek után járó családi pótlék igazolása is szükséges.
 • A minimálbér összegében meghatározott maximális kedvezményalapot egyik kedvezménynél sem kell arányosan csökkenteni részmunkaidő esetén
 • Az 55 év felettiek SZOCHO kedvezménye megszűnik.
 • A pályakezdők, tartósan álláskeresők és anyasági ellátásról visszatérők megszűnő kedvezménye, a határidő végéig még igénybevehető.

KIVA

 • A választására vonatkozó értékhatár 500 millióról 1 milliárd forintra emelkedik
 • A KIVA alanyiság megszűnésének értékhatára is nő 1 milliárdról 3 milliárd forintra
 • Nem választhatja az, akinek 1 millió forintot meghaladó adótartozása van
 • Az alkalmazottak utáni, a SZOCHÓ tv. által biztosított kedvezmények a KIVA-ban is érvényesíthetőek

  ADÓZÁS RENDJE

 • Cégkapu használata az adóhatósággal kapcsolatos eljárásokban 2019-től kötelező.  A cégkapura fog érkezni nem csak a könyvelési, hanem minden hivatali, bírósági küldemény, tehát az ügyvezetőknek ezt napi szinten ellenőrizniük kell.
 • NAV késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat + 5%
 • Kockázatos adózó késedelmi pótléka, a normál mérték 1,5-szöröse
 • Önellenőrzési pótlék marad egyező a jegybanki alapkamattal
 • Ismételt önellenőrzés pótléka az alapkamat 1,5-szerese
 • Bírságolható az adózó, ha a saját számviteli szabályzatait nem tartja be
 • Alkalmazott bejelentésénél nem kell megadni az iskolai végzettség adatait
 • Egyéni vállalkozó éves bevallási határideje kitolódik május 20-ra. A NAV ugyan az egyéni vállalkozóknak is készít bevallási tervezetet, de ez gyakorlatilag a fejléc kitöltését jelenti.
 • Adóhatóság előtti meghatalmazás adható lesz teljesen elektronikus formában is
 • Fellebbezésnél nem fogadnak el utólag érvelésként olyan tényt, ami az ellenőrzés során és az észrevételezés határidejéig már bizonyíthatóan ismert volt. Célszerű ezért az ellenőrzés során minden kérdést írásban kérni az adóhatóságtól annak alátámasztására, hogy a későbbi lehetséges fellebbezésben hivatkozott körülmény nem merült fel kérdésként az ellenőrzés során.
 • A végrehajtói irodák feladatait átveszi a NAV, ő értesíti a munkáltatót a letiltásokról a 2019.01.01. után indult ügyekben
 • Végrehajtás esetén a vállalkozás tevékenységéhez szükséges járműnek csak a törzskönyve foglalható le azonnal. Amennyiben az adós innen számított 6 hónapon belül a tartozását nem fizeti meg, akkor a forgalmi és maga a jármű is foglalható, árverezhető.