A társaságok adó és járulékmentesen adhatnak 5 évente 5 millió forintot lakáscélú hiteltörlesztésre, akár az ügyvezetőnek is.

A társaságok adó és járulékmentesen adhatnak 5 évente 5 millió forintot lakáscélú hiteltörlesztésre, akár az ügyvezetőnek is.

Ahogy arról a 2014 évi adóváltozásokról készített összefoglalónkban is értesítettük ügyfeleinket, 2014 január 1.-től lakáscélú hiteltörlesztésre adható adó- és járulékmentes támogatás, az SZJA törvény 1. sz melléklet 2.7 pontja alapján. Most részletesebben foglalkozunk a témával.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján akkor lehet ezzel a lehetőséggel élni, ha a munkavállalónak banki lakáshitele van, aminek a visszatörlesztéséhez nyújt segítséget a munkaadó; vagy maga a munkaadó nyújt egy bankon, vagy az államkincstáron keresztül ilyen kölcsönt és azt utóbb elengedi.

Az adómentességhez a további feltételeknek is meg kell felelni. A feltételek meglétének a vizsgálatára a munkáltató kötelezett, de néhány bank átvállalja, ezzel segítve a tranzakciót.

A hitelszerződésnek az alábbiak egyikéről kell szólnia:

  • lakásépítés,
  • lakás vásárlás,
  • korszerűsítés,
  • legalább egy szobával bővítés

A lakáscélú felhasználás nem haladhatja meg a méltányolható lakásigényt, amelyet a 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet 3 §. definiál. Például egy négy tagú család esetén legalább kettő, legfeljebb négy lakószoba. Egy szobának minősül 12 – 30 négyzetméter között, alatta fél szobának, 30 négyzetméter felett pedig kettőnek kell számítani.

A támogatás a vételár, a teljes építési költség vagy a korszerűsítés költségének 30 százalékáig lehet adómentes, de 5 évente összesen legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. Több munkáltató esetén összevontan kell nézni az összeghatárt.

 Ez a kedvező lehetőség csak a munkaviszonyban foglalkoztatott személyekre vonatkozik, felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az ügyvezetői tisztség is betölthető munkaviszonyban, akár egyszemélyes Kft. esetén is!

 Figyelmet érdemlő részlet, hogy a jogszabály nem tiltja, hogy ugyanazon lakásra több lakó is éljen ezzel a lehetőséggel, tehát egy családi vállalkozásban ugyanarra az ingatlanra, a férj és a feleség révén is kifizethető az 5-5 millió Ft.

Bankhitel törlesztéséhez adott támogatásnál az összeget a pénzintézetnek kell utalni és attól igazolást beszerezni. A feltételeknek való megfelelésről a munkavállalónak is nyilatkoznia kell. Az adminisztratív kötelezettségeket a 15/2014. (IV.3.) NGM végrehajtási rendelet taglalja részletekbe menően.

A támogatást követően a magánszemélynek a rendeltetésszerű felhasználást igazolnia kell a végrehajtási rendeletben részletezett dokumenumok másolatával (pl. ingatlan adásvételi szerződés, számlák, banki igazolás)

Ha a feltételek bármelyike nem teljesül, akkor a támogatásként juttatott összeg 20%-kal növelt összege jövedelemnek minősül a magánszemélynél és természetesen az összes adó-, valamint járulékteher esedékes lesz.