Adóváltozások 2015

Date: 2014. 12. 22.

Tags: , ,

Adóváltozások 2015

KATA :

az adóalanyiság továbbra is 100.000 Ft adótartozás estén szűnik meg, de ezt az értékhatárt már nem minden negyedév végén nézik, csak év végén. A megszűnés ilyen esetben nem december 31. napja lesz, hanem a határozat jogerőre emelkedésének hónapjának utolsó napja.

Nem minősíthető bújtatott munkaszerződésnek, ha a KATA-s vállalkozó máshol főállású munkavállaló, vagy társas vállalkozó és attól a kifizetőtől legfeljebb a KATA-s bevétel kevesebb mint 50%-át kapja.

ÁFA:

Az úgynevezett „távolról is nyújtható szolgáltatásoknál”, amennyiben azt külföldi, EU-s magánszemélynek nyújtják, a magánszemély országában érvényes áfakulccsal kell számlázni! Ehhez kapcsolódóan a bejelentkezés, a bevallás és az áfa megfizetése teljesíthető a NAV-nál az ún. MOSS rendszer keretében. Távolról nyújtható szolgáltatások például:

 • a távközlési és műsorszolgáltatások,
 • tárhely szolgáltatás, honlap üzemeltetés,
 • szoftver rendelkezésre bocsátása, frissítése,
 • számítógép távkarbantartás,
 • távoktatás

Az induló vállalkozások az eddigi negyedéves helyett havi áfabevallásra kötelezettek két adóévig.

Éves bevallásról negyedévesre kell áttérni nem csak a 250.000 Ft-os elszámolandó áfa elérésekor, hanem akkor is, ha a megelőző második évben a nettó árbevétel elérte az 50 millió Ft-ot.

Havi EU-s áfa összesítő jelentést kell beadni akkor is, ha a közösségen belüli beszerzés meghaladja az 50.000 EUR összeget, eddig csak az értékesítésnél kellett ezt figyelni.

Az időszakos elszámolású (pl. bérbeadás, folyamatos tanácsadás, könyvelés) ügyletek áfa törvény szerinti teljesítési dátuma az alábbiak szerint fog két ütemben (2015.07.01. és 2016.01.01.) változni:

 • ha előre történik a számlázás és a fizetés is előre esedékes (pl. bérleti díj előre fizetendő), akkor a teljesítés dátuma a számla kelte. Korábban a fizetés határideje volt.
 • ha utólag esedékes a díj ( pl. könyvelés), akkor teljesítés dátuma a fizetési határidő, de legkésőbb az elszámolási időszakot követő harmincadik nap. Lényegében itt nincs változás, csak bejött egy 30 napos korlát.2015. július elsejétől csak a könyvelői, könyvvizsgálói tevékenységekre vonatkozik, 2016 januártól pedig minden időszakos elszámolású ügyletre.

Benzin áfája levonható, amennyiben közvetlenül beépül az eladott termék árába, pl benzines targonca üzemanyag egy építőanyag kereskedőnél, vagy láncfűrész használata egy fatelepen.

Fordított adózás kerül bevezetésre az alábbi területeken:

 • vas és acélipari termékek értékesítésénél. Itt a megtörtént ügyletekről mind az eladónak, mind a vevőnek adatot kell külön szolgáltatnia a NAV felé
 • munkerőkölcsönzésnél és iskolaszövetkezeti szolgáltatásnál

Tételes (számlánkénti) áfabevallás szükséges az 1 millió Ftot elérő áfatartalmú számlákról. Ilyen esetekben a vevő adószámát is fel kell tüntetni a számlán (eddig 2 millió Ft volt az értékhatár).

A használtcikket különbözeti áfával értékesítő adózó levonhatja a használtcikkhez kapcsolódó áfát. Pl. használt órát javítás után értékesít, akkor a szervíz és alkatrész áfa most már levonható.

A sertés után, a szarvasmarha, juh és kecske is 5% áfakulcs alá tartozik.

Személyi jövedelemadó:

2014.12.31. utáni házasságkötések esetén az első házasok adókedvezménye 5000 Ft/hónap, melyet vagy megosztva, vagy egyikük vehet igénybe, egészen addig, amíg gyermekre vagy magzatra való tekintettel nem lesznek jogosultak családi adókedvezményre. Ha elválnak, természetesen nem jár tovább a kedvezmény.

A családi kedvezmény 2015-ben változatlan, de a tervek szerint 2016-tól évente növekedni fog 2.500 Fttal. 2016-tól családi kedvezmény csak a gyermek adóazonosítója birtokában érvényesíthető, így érdemes ezt 2015-ben elintézni, nehogy feledésbe merüljön.

Nem csak munkabérnél, hanem megbízási díjnál is figyelembe kell venni a családi járulékkedvezményt.

Cafeteria kedvezményes (35,7% adó) értékhatára eddigi 500.000 Ftról úgy változik, hogy a SZÉP kártyára 450.000 Ft a kedvezményes értékhatár, az összes többi elemre pedig ezen belül 200.000 Ft . Tehát például kedvezményes kulcs alá tartozik, ha a dolgozó kap egy évben 250.000 Ft SZÉP kártya juttatást és 200.000 Ft egyéb cafeteria elemet. Szintén adómentes, ha mondjuk csak SZÉP kártyát kap 450.000 Ft értékben.

A teljes életre szóló (WL) biztosításokat 2017.12.31.-ig lehet adómentesen megkötni.

Egyéni vállalkozóknál az elvárt nyereségminimum a teljes nettó bevétel 2%-a; már nem csökkenthető sem az árubeszerzés, sem az alvállalkozói számlák összegével.

Egyéni vállalkozó és őstermelő az elhatárolt veszteségét 2015-től csak 5 évig határolhatja el

Minimálbér (még nem végleges adat):

Minimálbér 2015-től: 105.000 Ft, szakképzett minimálbér 2015-től: 122.000 Ft.

Helyi adók:

Az önkormányzatok szabadon vezethetnek be új települési adókat, de csak magánszemélyek tekintetében.

Jövedéki adó:

Saját -maximum 100 literes- berendezéssel történő magánfőzés keretében évente legfeljebb 50 liter pálinka főzhető, 1.000 Ft adó ellenében, amiről bevallást kell beadni. Bérfőzetés esetén éves 50 liter mennyiségig az adó 167.000 Ft-ra emelkedik az eddigi nulláról

Pálinkafőző berendezés vásárlását be kell jelenteni ezentúl 15 napon belül.

Társasági és osztalékadó:

A látványcsapatsportok, filmalkotások és előadóművészek támogatása az eddigi rendszernél egyszerűbben is megvalósítható. A magánszemélyek SZJA 1%-os felajánlásához hasonlóan nyilatkozatban lehet rendelkezni a társasági adóelőleg 50%, a végleges adó 80%-áról. Az adóelőlegeket, valamint az adót a NAV-nak kell továbbra is fizetni és a feltételek fennállása esetén az adóhatóság utalja tovább a kedvezményezettnek. A támogatónak nem lehet 100.000 Ftot meghaladó adótartozása. A támogatás után jóváírnak a társasági adófolyószámlán:

 • előleg nyilatkozat esetén 7.5%-ot,
 • adónyilatkozat esetén 2.5 %-ot

A veszteség 5 évre határolható el jogutódlás esetén csak akkor írható le az elhatárolt veszteség, ha a jogelőd tevékenységét folytatja és csak olyan arányban, amilyen arányt képvisel a jogutód utolsó 3 évéhez képest.

Az elvárt nyereségminimum a teljes nettó bevétel 2%-a. Nem csökkenthető sem az árubeszerzés, sem az alvállalkozói számlák összegével.

Leltárhiánnyal nem csökkenthető az adóalap, ha az adózó nem kellő gondossággal járt el, pl. nem gondoskodott a raktár biztonságáról

A reklámadó nyilatkozat nélküli számlák értékével nem kell emelni az adóalapot, ha az ilyen címen elszámolt költség éves szinten nem haladja meg a 30 millió Forintot. Ha meghaladja ezt az értékhatárt, akkor is mentesülhet a cég az adóalap növelés alól, amennyiben:

 • igazolni tudja a vállalkozás, hogy a reklám közzétevőjétől a nyilatkozat kiadását kérte, de nem kapta meg, vagy
 • a reklám közzétevője szerepel a NAV erre vonatkozó adatbázisában.

Adózás rendje:

Étel- és italautomaták üzemeltetését vagy megszűnését be kell jelenteni és egyúttal 30.000 Ft díj is fizetendő.

Mind a szállítás megkezdésekor, mind az áru beérkezésekor EKAER bejelentési kötelezettség van és bizonyos esetekben kockázati biztosíték megfizetését is előírhatja a jogszabály:

 • EU – HU és HU-EU viszonylatban minden 3,5 t feletti járművel történő fuvarozás (ha az árú értéke a 2 millió Forintot, vagy a tömege a 2500 kilogrammot meghaladja), ahol a bejelentő minden esetben a magyarországi fél, illetve
 • HU – HU viszonylatban a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés 3,5 t feletti járművel történő fuvarozása (ha az árú értéke a 2 millió Forintot, vagy a tömege a 2500 kilogrammot meghaladja), ahol a bejelentő az áru feladója
 • kockázatos élelmiszerek és egyéb termékek közúti szállítása függetlenül attól, hogy milyen járművel történik, amennyiben elérik a bejelentési tömeg vagy összeghatárt. A kockázatos termékeket egy külön jogszabály határozza meg: 51/2014 (XII.31.)NGM rendelet. Ebben többek között az alábbiak szerepelnek: élelmiszerek, állateledel, ruházati termékek, műtrágyák, homok, sóder, aszfalt, kenőanyag, oldószer, szén, tűzifa. Kockázatos élelmiszereknél a bejelentési határ 200 kg, vagy 250.000 Ft érték, egyéb kockázatos terméknél 500 kg, vagy 1.000.000 Ft

Mulasztási bírság az áru értékének 40%-a. Hatósági zár alkalmazható a szállító járművön, amennyiben az érintettek megtagadják a nyilatkozattételt, vagy a kockázati tényezők indokolják; pl. a dokumentumok szerint egy emeleti panellakásba kívánnak 2 tonna búzát szállítani.

Népegészségügyi termékadó (NETA):

Adótárgy az alkoholos ital, kivéve:

 • a pálinka
 • gyógyszer
 • legalább 7 gyógynövényt tartalmazó adalékmentes ital

Az adó mértéke literenként 20-900 Ft között változik.

Reklámadó:

Nem alanya az adónak a reklám megrendelője, ha

 • igazolni tudja a vállalkozás, hogy a reklám közzétevőjétől a nyilatkozat kiadását kérte, de nem kapta meg, és ezt be is jelenti az adóhatóságnak, vagy
 • a reklám közzétevője szerepel a NAV erre vonatkozó adatbázisában.